top of page
  • Foto van schrijverVBG BURGUM

We mogen weer!

Afgelopen zondag was het een voorrecht om met zo'n veertig mensen, jong en oud, samen God te aanbidden door liederen, het luisteren naar het Woord en door tijd met elkaar door te brengen.


We zijn dankbaar voor de kans die Glinstrastate ons biedt om, in deze tijd, samen te komen. We vragen u om te blijven bidden voor open deuren als deze. Aan de bezoekers van de diensten vragen wij om zich te houden aan de maatregelen die Glinstra State ook van ons vraagt. Wij willen goed huurder zijn én blijven en vertrouwen daarin ook op uw medewerking.


We zien uit naar de dienst van komende zondag. Broeder Frans van Herwijnen zal dan tot ons spreken. We hopen u te zien om 14.00 in Glinstra State.Comments


bottom of page