top of page
  • Foto van schrijverVBG BURGUM

Maak je geen zorgen!

Bijgewerkt op: 16 nov. 2023

Ben je niet bekend met het evangelie en wil je in vier minuten een heldere uitleg? Check dan eerst de clip aan het eind van dit bericht en lees daarna de rest.


Ik lees graag een klein stukje uit de Bijbel om samen te ontdekken wat Jezus bedoelt als Hij zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Ik lees uit het ooggetuige verslag van Mattheüs, hoofdstuk 6 de verzen: 25-30


Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: Zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.


Een aantal jaren terug nam ik samen met mijn vader plaats aan de tafel bij de oncoloog. "Meneer, ik heb slecht nieuws voor u. U heeft een agressieve vorm van kanker en we starten morgen de behandeling" sprak ze.


U heeft een agressieve vorm van lymfeklierkanker en we starten morgen de behandeling

Ook jij bent wellicht wel eens bij zo’n gesprek geweest of misschien zat je op de stoel waar mijn vader zat. Het driemaal uitgesproken ‘Wees dan niet bezorgd’ van Jezus klinkt in zo’n kamer als een mission impossible. De bloedige strijd op het wereldtoneel, in Oekraïne en Israël…moeten wij onze schouders ophalen omdat Jezus zegt: Wees dan niet bezorgd? Je wordt getreiterd op school of op je werk, hebt het gevoel er niet lekker tussen te passen. Je bent overspannen, burn-out en je vraagt je af of het ooit weer goed met je zal gaan: Moet je maar niet denken aan die nare gedachten & gevoelens? De grote vraag in deze tekst: Wat bedoelt Jezus eigenlijk wanneer Hij zegt: Wees dan niet bezorgd.


Wat is bezorgdheid

Het Griekse woord, dat hier vertaald wordt met bezorgd, heeft de betekenis van naar verschillende kanten getrokken worden. Je kunt daarbij denken aan een schip dat stuurloos tussen de hoge golven heen en weer wordt geslingerd. Of aan een fotograaf die wil focussen op twee personen tegelijk, maar bemerkt: Als ik op alle twee focus, dan krijg ik ze beide niet scherp.


Als ik op alle twee focus, dan krijg ik ze beide niet scherp

Het driemaal uitgesproken, Wees niet bezorgd, betekent dus niet dat je nooit verdrietig of bang mag zijn, maar dat je in je moeite je niet naar verschillende kanten laat trekken.


Het ‘Weest niet bezorgd’ van Jezus gaat over wat er plaatsvindt ná het eerste verdriet of de plotse angst die ons soms zo kan overspoelen vanwege een doktersbezoek, een depressie of een moeilijk telefoontje van de kinderen.


Waarom wij niet bezorgd hoeven te zijn over ons leven

Eén van de mooie dingen in dit gedeelte is dat de Here Jezus blijkbaar weet dat alle mensen, ook Zijn volgelingen, zich zorgen zullen gaan maken. Over eten, drinken en kleding, over hun lichaam. Jezus' retorische vraag is deze: Vrienden, jullie maken je zorgen over jullie leven, jullie worden daarin naar twee kanten getrokken. Enerzijds ga je zelf op zoek naar oplossingen, anderzijds weet je dat alleen Ik je kan helpen.


Maar Wie heeft jullie het leven gegeven? Geliefden, jullie zijn naar Mijn beeld gemaakt, in de moederschoot heb ik jullie geweven, voordat ik de wereld maakte had Ik jullie al voorbestemd om mijn geliefde kinderen te worden: Waarom word je dan nog heen en weer gegooid als een golf in de zee? Waarom zoek je hulp en heil nog op andere plaatsen? Waarom zet je je fiches op rood én zwart? Als de Vader jullie Zijn Zoon gegeven heeft, zal Hij jullie dan niet alles geven? Jezus doet een beroep op ons logisch denkvermogen.


Waarom zet je je fiches op rood én zwart?

Mag ik het dichterbij brengen: Als ik, net als mijn vader, slecht nieuws zou krijgen bij de dokter, dan is het volstrekt logisch dat in eerste instantie mijn denken op hol slaat: Ga ik dit overleven, hoe zal het ziekteverloop zijn, ga ik mijn kinderen zien opgroeien, zal ik fysiek ooit weer de oude worden? Als ik eenzaam ben, gepest of genegeerd wordt op mijn werk is het logisch dat ik mij in eerste instantie afvraag: Is er iets mis met mij, waarom pas ik er niet goed tussen, zal ik bij een andere werkgever wél vrienden of goede collega’s krijgen?


Kijk, de grote vraag is, laten we die eerste gedachten continu rondjes draaien in onze bovenkamer of steken we, het liefst zo snel mogelijk, de stok van Gods Woord en beloften tussen de spaken, zodat het hamsterwiel van ons denken tot stilstand komt en we werkelijk gaan nadenken: Hé…Is mijn leven niet als klei in de handen van de pottenbakker? Heeft Hij niet beloofd om Mij nooit en te nimmer verlaten. Heeft Hij niet mijn dagen vooraf bepaald en ze geschreven in Zijn boek? Heeft Hij niet gezegd dat ik, de piekeraar, mag komen en dat Hij me rust zal geven? Fluistert Hij niet dat ik al mijn zorgen op Hem mag werpen omdat Hij voor mij zorgt?


Jezus roept in deze tekst niet op tot een stoïcijns supergeloof waarbij niks ons nog raakt of emotioneert. Integendeel, God heeft emoties geschapen en de Bijbel staat vol met mannen en vrouwen die het soms uitschreeuwen, huilen maar ook triomfantelijk lachen richting de hemel. Onze emoties en ons gevoel zullen vaak het eerste woord hebben, maar mogen niet het laatste woord hebben.


Wat uiteindelijk zou moeten overwinnen is ons vernieuwde denken, het logische nadenken: Als ik Zijn eigendom ben en Hij een Perfecte Meester is, zal Hij me dan ook niet liefdevol bijstaan? Waarom dan nog vertrouwen op schatten op de aarde, geld en zekerheid, of hulp van vlees en bloed?


Wat uiteindelijk zou moeten overwinnen is ons vernieuwde denken, het logische nadenken

In het voorbeeld van de vogels, de lelies en het gras doet Jezus een beroep op onze bovenkamer:


Kijk naar de vogels in de lucht: Zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden.


De logica is goed zichtbaar: Als God als Voorziener zorgt voor de vogels, de lelies en het gras…hoeveel te meer zal Hij als Hemelse Vader voor ons, Zijn kinderen, zorgen?


Mag ik hetzelfde zeggen, maar dan op een andere manier: Als ik thuis goed voor mijn goudvissen zorg door hun kom te verschonen en ze regelmatig te voeden, hoeveel te meer zal ik dan zorgdragen voor mijn kinderen? Voor de vissen ben ik voorziener, maar voor de kinderen ben ik Vader.


Ziet u hoe Jezus een beroep doet op ons denkend vermogen door een argument aan te voeren van het kleine naar het grote? Als wij de schepper van alles wat leeft onze Hemelse Vader mogen noemen, hoe kunnen wij dan nog verdeeld zijn in onze aandacht en toewijding? Hoe kunnen wij dan nog schatten in de hemel én op de aarde najagen? Hoe kunnen wij nog heen en weer worden gegooid als een golf in de zee? Hoe kunnen wij nog op twee personen tegelijk focussen, de wereld én Christus?


Van kleingelovige naar groot gelovige

De praktijk is soms weerbarstig. Als gelovige ben ik soms nog innerlijk verdeeld in mijn toewijding. Gelovigen die nog steeds zo innerlijk verdeeld zijn heeft Jezus een speciale naam gegeven. Hij noemt hen kleingelovigen.


Laten we beginnen met het positieve: Hij noemt hen geen ongelovigen, onderscheidt hun nog steeds duidelijk van mensen die Hem niet kennen. Zij zijn nog steeds van Hem, maar wel te kleingelovig.


Ze vertrouwen Hem wel voor zijn vergeving, maar om één of andere reden zijn ze vergeten dat Hij ook voor hen wil zorgen in al het praktische van het leven. Zij zien Goliath, maar niet de God van David. Zij kijken achterom en zien daar het aanstormend leger van de Farao, maar zien niet dat de zee voor hen opengaat. Zij zien mensen als reuzen, maar niet hun reusachtige God. Ze blijven hangen in draaideurgedachten, maar komen niet tot logisch denken.


Ze vertrouwen Hem wel voor zijn vergeving, maar om één of andere reden zijn ze vergeten dat Hij ook voor hen wil zorgen in al het praktische van het leven

Als een kleingelovige hoort: Kom tot mij, al die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven…blijft hij ronddraaien in zijn eigen gedachten zonder bij Jezus te komen. Als een kleingelovige hoort: ‘Maak u geen zorgen over eten of drinken, over uw leven…dan ligt hij ’s nachts uren wakker met gedachten die gericht zijn op het aardse en niet op de Vader in de Hemel.


Een kleingelovige komt niet tot dit logisch denken: Als God mij het meest kostbare heeft geschonken, namelijk Zijn eigen zoon, zou Hij me dan ook niet al het andere schenken? Als ik Gods Koninkrijk zoek en Zijn gerechtigheid uitleef in mijn eigen leven, zou Hij me dan ook al het andere niet geven? Het is simpelweg het vertrouwen van een kind richting Zijn Vader.


Als een vader zegt: 'Laat je maar van de tafel vallen dan vang ik je op' , dan kijkt het kind in het begin angstig achterom en weifelt. Maar als vader zegt: 'Lieverd, hoe zou ik jou nou laten vallen?', dan gaat het kind nadenken: Ja, heit houdt van mij, Hij is sterker dan ik ben..en dan verdwijnt de angst, dan wordt het niet meer naar twee kanten getrokken, klimt op de tafel en laat zich achterover vallen.


Conclusie

Ik gun je van harte zo’n leven in vertrouwen op God en moedig u daarom aan om de stok van Gods Woord met regelmaat in uw eigen gecreëerde hamsterwiel te steken.

Zoek in uw leven eerst het Koninkrijk van God en de belofte is dat de rest u wel gegeven zal worden, want u gaat de vogels, de lelies en het gras ver te boven.


Ik kan mij goed voorstellen dat dit allemaal nieuw voor je is. Misschien ben je, net als ik, niet opgegroeid in de kerk en heb je veel vragen over wie God is, wat Jezus voor je gedaan heeft en wat ervoor nodig is om een Kind van God te worden.


Misschien ben je, net als ik, niet opgegroeid in de kerk en heb je veel vragen over wie God is

Of misschien ben je er wel opgegroeid, maar heb je nooit je leven aan Hem toevertrouwd. Als dit zo is nodig ik je uit om eens een dienst te bezoeken of contact op te nemen. Het filmpje hieronder kan je helpen om het evangelie beter te begrijpen en is een goede start van je zoektocht naar God. Ik wens je Gods Zegen en bidt dat Hij je zal geven wat je nodig hebt.


Comments


bottom of page