top of page
  • Foto van schrijverVBG BURGUM

Dat is smullen geblazen!

Ook de allerkleinsten vermaakten zich gister prima. Rien & Janny vierden hun 50 jarig huwelijksjubileum en daar mocht gebak niet bij ontbreken. Hier een korte algemene update over de voortgang van de VBG Burgum.


Toetreden & dopen

Op 14 april & 28 april is er weer gelegenheid om toe te treden tot de gemeente. We zijn dankbaar dat nog eens zo'n negen mensen hebben aangegeven lid te willen worden van onze gemeente. Ook is er een kandidaat dopeling waar we mee in gesprek zijn. Zwembad De Wetterstins gaat straks drie maanden dicht, maar we proberen een mogelijkheid te vinden om tevoren nog een doopdienst te plannen.


Zelf interesse in de doop of wil je meer informatie over het lidmaatschap van de gemeente? We onderzoeken dit graag met jou. Het zou fijn zijn wanneer je, net als deze negen, richting de kern van de kerk wilt bewegen om samen met ons de schouders onder dit werk te zetten. Neem contact op via kees@keespostma.com.


Uitbreiding .fte voorganger Kees Postma

In oktober schetsten wij, na een dienst, de visie van de gemeente. Onderdeel daarvan was de groei in arbeidsomvang van onze voorganger. Kees ging eind vorig jaar van 0,2ft naar 0,3fte en zal D.V per 1 maart naar 0,4fte (2 dagen per week) gaan. Velen hebben gehoor gegeven aan de oproep om een maandelijkse bijdrage over te maken naar de gemeente zodat deze stap ook verantwoord gemaakt kan worden. Misschien heb je nog niet de kans gekregen om dit te doen, dan vind je hieronder de


financiële gegevens:

Rekeningnummer NL36INGB 0100 4607 20 t.n.v. VBG BURGUM


ANBI goedkeuring

Broeder Ype van Kammen heeft het ANBI proces tot een goed einde weten te brengen. Inmiddels zijn we dus een goedgekeurde ANBI instelling. We hebben de goedkeuring met terugwerkende kracht, per 1 januari 2023 ontvangen. Daar zijn we erg blij mee. Dit betekent dat uw gift aan de gemeente belastingaftrekbaar is. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.Comments


bottom of page