• VBG BURGUM

Volharden of verloochenen?

Opnieuw een brief van Jezus aan een lokale kerk. Er is veel om hen voor te prijzen, maar niet alles is rozegeur en maneschijn: Zullen ze blijven volharden of Hem verloochen? Hoe zit dat eigenlijk met jou en met mij?